SOFA skorlamasını kim yapmalı? Hemşire ve anestezi asistanlarının SOFA skorlamalarının karşılaştırılmaları


BAYKARA Z. N. , GÖKDUMAN K., HOŞTEN T. , GÖK NUH Ç., SOLAK Z. M. , TOKER K.

XLIV. Türk Anestezi Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey