ISM-Bandı Tıbbi Telemetri Uygulamaları için Fare Derisi Ekit Mikro¸serit Spiral Anten Tasarımı ve In-Vitro Ölçümü


Uçar M. H. B. , Uras E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.695-702, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 22 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.19113/sdufbed.90763
  • Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.695-702

Özet

Bu çalı¸smada, ISM-bandı (Industrial, Scientific and Medical 2.4 − 2.48GHz) tıbbi telemetri uygulamaları için fare derisi içerisinde çalı¸san yeni bir ekit mikro¸serit anten tasarımı sunulmaktadır. Ar¸simet spiral elemanını temel alan anten tasarımında ı¸sıma elemanı, toprak (GP) destekli dielektrik (Rogers RO3210, εr = 10.2) tabaka üzerine yerle¸stirilmi¸stir. Önerilen mikro¸serit ekit anten tasarımının sayısal modellenmesi ve analizi elektriksel olarak fare derisi özelliklerine sahip ortamda (cole-cole modeli, ε f(ω), ρ = 1050 kg/m 3 ) gerçekle¸stirilmi¸stir. Çalı¸smada, ekit anten yapısına ait sayısal analiz ve fare derisi taklit sıvısı içerisindeki ölçüm sonuçlarına yer verilmektedir. Benzerleriyle kıyaslandıgında oldukça küçük boyutlu ( ˘ r=6 mm) önerilen anten tasarımına ait benzetim ve ölçüm sonuçlarının oldukça uyumlu oldugu gözlemlenmektedir. Ekit anten tasarımına ˘ ait sayısal analizler CST Microwave benzetim programı ile elde edilmi¸stir. 

In this paper, a rat skin implantable microstrip spiral antenna design for ISM-band medical telemetry operations has been introduced. In the antenna design Archimedean spiral shaped radiation element is placed on to the ground (GP) backed dielectric (Rogers RO3210, εr = 10.2) substrate. Numerical modeling and analysis of the proposed implantable microstrip antenna design is carried out in a dielectric material having rat skin properties (cole-cole model, ε f(ω), ρ = 1050 kg/m 3 ). In the paper, numerical analysis results of the proposed implantable antenna design along with the corresponding in-vitro measurements are presented.It has been observed that the simulation and measurement results of the implantable antenna design, which is quite small (r = 6mm) compared its counterparts, are reasonably similar. We note that the numerical analysis of the proposed antenna designs have been carried out using CST Microwave Studio.