THE RELATIONSHIP BETWEEN RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION AND INCOME: THE CASE OF SELECTED COUNTRIES


Creative Commons License

Koç S., Emikönel M., Emikönel M.

European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 November 2019, pp.241-250

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.241-250
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

In the world, energy demand is increasing rapidly according to rapid population growth, urbanization, industrialization, widespread use of technology. Therefore, countries have sought to diversify their energy sources in order to minimize the problems that may occur in supply security and to use renewable energy sources that provide alternative energy consumption in order to reduce the dependence on imported fossil fuels. In this study, the long-run and causal relationship between per capita renewable energy consumption and per capita income in Turkey and in the five countries with the highest and least share of renewable energy consumption among the EU member states were analyzed for the 1970-2016 period. In the empricial results of Johansen cointegration, it is determined that there is a long-term relationship between per capita income and per capita renewable energy consumption. As a result of the analysis conducted with Granger Causality test, only for Finland it is determined that renewable energy consumption increased when per capita income increased.

Dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmeler sonucu enerji talebi artmaktadır. Bu sebeple ülkeler arz güvenliğinde meydana gelebilecek sorunları en aza indirmek için enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve ithal fosil yakıtlarına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla alternatif enerji tüketimini sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma konusunda arayışa yönelmişlerdir. Bu çalışmada Türkiye ile Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerji tüketimi payı en fazla ve en az olan beş ülke ele alınıp 1970-2016 dönemine ait kişi başı yenilenebilir enerji tüketimi ile kişi başına gelir arasındaki uzun dönemli nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir. Johansen eşbütünleşme sonucunda kişi başına gelir ve kişi başına yenilenebilir enerji tüketimi arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Granger Nedensellik testi ile yapılan analiz sonucunda sadece Finlandiya için kişi başına gelir arttığında yenilenebilir enerji tüketimi arttığı tespit edilmiştir.