Divan Şiirinde Geçen Göz Hastalıklarının Klâsik Dönem Tıp Metinleri Ekseninde Değerlendirilmesi


Aynacı M.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.29-48, 2012 (Peer-Reviewed Journal)