Türk Edebiyatının Öğretiminde Bakış Açısı Sorunu


Yavaş G.

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Language education aims to help individuals gain the ability of understanding and expressing.  Literature education, which is considered to be an important part of language education, aims to help individuals to do this more independently as much as possible and create a difference in perspective. Some issues gain importance in this concept like what sort of a perspective is dominant in literature teaching in Turkey, and to what extent it fits with the changing conditions of the modern world and with the configuration model. The aim of this study is to determine the perspective which is dominant in literature course books used in high schools in Turkey. It also aims to discuss the effects of this perspective on literature education. In accordance with this aim, a qualitative study was performed with Turkish Language and Literature course books that were used in the 2018 and 2019 academic year and the  collected data were argued under 5 headings. At the end of the study, it was determined that the general overview in the course books that were examined was incongruously against the principles of the configuration model. Some ideas were given at the end of this study about what can be done to gain a new perspective.


Keywords:Literature education, perspective, configuration, course books.


Dil eğitimi, bireylere anlama ve ifade becerilerini kazandırmayı amaçlarken; dil eğitiminin önemli bir parçası sayılan edebiyat öğretimi, bunu olabildiğince özgür biçimde yapmayı ve bir bakış açısı farklılığı oluşturmayı da hedeflemektedir. Bu bağlamda, Türkiye’deki edebiyat öğretimine nasıl bir bakış açısının egemen olduğu; bunun değişen dünya koşullarına ve yapılandırmacı modele ne kadar uyum sağladığı gibi sorunlar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, liselerde okutulan edebiyat ders kitaplarındaki egemen bakış açısını saptamak ve bunun edebiyat öğretimine etkisini tartışmaktır. Bunun için 2018-2019 döneminde okutulan Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları ekseninde nitel bir çalışma yapılmış ve elde edilen bulgular beş başlık altında tartışılmıştır. Sonuçta, incelenen ders kitaplarındaki genel görünümün yapılandırmacı modelin temel ilkelerine büyük ölçüde aykırı olduğu saptanmış ve yeni bir bakış açısı kazanılabilmesi için neler yapılabileceği sıralanmıştır. 

Anahtar sözcükler:Edebiyat öğretimi, bakış açısı, yapılandırmacılık, ders kitapları.