Uterin Serviks Karsinomlarında Perinöral İnvazyonun Prognostik Önemi


VURAL Ç. , YAPRAK BAYRAK B., MÜEZZİNOĞLU B., YÜCESOY İ.

25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 14 - 17 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey