Millî Mücadele Dönemi nde Savunma Stratejisi Açısından Yolların Kullanılması


ARSLAN A.

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Merkezi, pp.230-249, 2002 (Peer-Reviewed Journal)