SÜRAT KOŞULARINDA OLUŞAN YATAY-DİKEY KUVVET VE SIÇRAMA PARAMETRELERİNİN ADIM UZUNLUĞU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ


SEYREK E. , MERİÇ BİNGÜL B. , KALE M.

I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, 26 - 28 Nisan 2018