İzmit Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma Tesisi Proses Emisyon Değerleri Üzerine Bir İnceleme


AYBERK H. S. , BAKOĞLU M., OKTOR K. , ÇETİN DOĞRUPARMAK Ş.

Ulusal Sanayi ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2001

  • Basıldığı Ülke: Türkiye