İnternet Reklamları Yapım Süreci: Google Reklamları Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Koçer S. , Yılmaz A.

KİLAD Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, ss.10-37, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: KİLAD Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.10-37

Özet

Çalışmanın konusu, internet reklamları olarak Google reklamlarının incelenmesidir. Çalışmanın literatür kısmında internet reklamları kategorize edilmiş, internette reklam yapım süreçleri tanımlanmış, bu süreçte yer alan bireylerin internet reklamları yapımında hangi görevleri üstlendiği ve internet reklamlarının üstünlükleri ve zayıflıkları incelenmiştir. Çalışmanın araştırma bölümünde Google Ads reklam modelleri, hedef kitle ile ilişkiler, fiyatlama stratejileri, reklam yapım süreçleri ve teknik özellikleri açıklanmıştır. İnternet reklam yapım süreçlerinin tanımlanması için katılımcı gözlem tekniği kullanılarak araştırmacılar bir dijital ajansta çalışmıştır