18 yy Osmanlı Dönemini Konu Alan Epik Film Anlatısının Karakter ve Mekan Tasarımında Minyatür Sanatının İşlevi Levni nin Kebir Müsavver Silsilename İsimli Eserindeki Dört Padişah Portresinin Epik Tasarım Özellikleri


YAKUT İ.

The Turkish Online Journal of Design Art and Communication TOJDAC, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : The Turkish Online Journal of Design Art and Communication TOJDAC