Çok Kültürlü Ortamda Çalışanların Kültürel Zekâ Düzeylerinin Duygusal Emek Gösterimlerine Etkisi


Creative Commons License

YIKILMAZ İ. , GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU H.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.719-740, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)