Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Kapsamında Yardım Aramanın Kültürel Belirleyicileri


ÖZASLAN Z. , BİLGİN H.

1. Uluslararası Ruh Sağlığında Toplumsal Farkındalık Kongresi, 21 Mart 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri