Kolorektal Cerrahi Rezeksiyon Materyallerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yaprak Bayrak B.

Kolorektal Cerrahi Hastalıklar, Ahmet Akbaş, Onur Olgaç Karagülle, Editör, Akademisyen Kitapevi A.Ş., İstanbul, ss.291-300, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Akademisyen Kitapevi A.Ş.
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.291-300
  • Editörler: Ahmet Akbaş, Onur Olgaç Karagülle, Editör

Özet

Kolorektal cerrahi materyallerin değerlendirilmesinde, doğru ve etkili

bir tedavi yönetimi, hastanın sağ kalımını büyük ölçüde etkilediğinden

klinisyen ile patoloğun uyum içinde çalışması önemlidir. Rezeksiyon

materyalleri üzerindeki makroskopik yeterliliğin değerlendirilmesi, cerrahlar

açısından da cerrahi kaliteyi iyileştirmeleri açısından güvenilir bir

geri bildirimdir. Bu amaçla makroskopik/ mikroskobik incelemelerde

standardizasyon oluşturulmuştur.

Burada, gastrointestinal sistem biyopsi/rezeksiyon materyalleri, patoloji

laboratuvarına geldikten sonra, bu piyeslerden makroskopik olarak

örnek alma, örneğin işlenmesi, kesit alınıp boyama yapıldıktan sonra

değerlendirilip yorumlanması ve raporlandırılması konularında bilgi

verilmesi, ayrıca özellikle kolorektal kanserli hastalara multidisipliner

yaklaşımla klinisyenin, patoloğun yazdığı rapordaki prognostik parametrelere

dikkatini çekmek amaçlanmaktadır.