Selection of Deck Officers to Be Employed by Turkish Maritime Companies with AHP Method


Creative Commons License

Arıcan O. H., Ünal A. U.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), no.9, pp.8256-8268, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Maritime, which is the largest structure of the logistics system, has an important place in transportation. It is a difficult and lengthy process to train and recruit employees on ships in maritime transport. The recruitment processes of the personnel working on board should be done by considering many criteria. It is important to know and analyze these criteria well. The most important reason for this is that the personnel working on the ship must work on the ship for a minimum of 6 months, which is the contract period. And it is important to be durable in sea conditions during the long contract period. In terms of cost, personnel changes are an important expense item for companies. The difficulties of ship operation processes, the excessive international maritime rules, the fact that maritime is now taking place in a technological infrastructure, and the good communication between maritime stakeholders made the concept of good personnel important. In this study, the process of maritime companies, which depends on the criteria of personnel selection for ships, was taken into consideration in personnel selection for ships, and AHP (Analytic Hierarchy Process) method, one of the multi-criteria decision making methods, was used to solve the problem. In the proposed application, the relative weights of the criteria were determined by AHP method and the numerical solution developed for the personnel selection problem was made by using AHP method.

Lojistik sisteminin en büyük parçası olan denizcilik, taşımacılıkta önemli bir yer teşkil etmektedir. Deniz taşımacılığında gemilerde çalışacak personelin yetiştirilmesi ve gemilerde istihdamı zor ve uzun bir süreçtir. Gemide çalışacak personelin işe başlama işlemi bu süreçte birçok kriter göz önüne alınarak yapılmalıdır. Bu kriterlerin iyi bilinmesi ve düzgün bir şekilde incelenmesi önemlidir. Bunun en önemli nedeni gemide çalışan personelin sözleşme dönemi olan minimum 6 ay gemide çalışma şartıdır. Uzun kontrat döneminde personelin deniz koşullarına dayanıklı olması önemlidir. Maliyet açısından da personel değişimleri şirketler için önemli bir gider kalemidir. Gemi operasyon süreçlerinin zorlukları, uluslararası denizcilik kurallarının fazla olması, denizciliğin artık teknolojik bir alt yapıda gerçekleşiyor olması ve denizcilik paydaşları arasında gemi çalışanlarının iyi bir iletişime sahip olması da iyi personel kavramını önemli hale getirmiştir. Bu sebeplerden dolayı gemi adamlarının seçilmesinde kriterlerin birbirleri ile olan bağlılık dereceleri, karar verme sürecinde önemli bir konudur. Bu çalışmada denizcilik şirketlerinin gemilere personel seçimi kriterlerine bağlı olan süreç göz önüne alınmış ve problemin çözümü için çok kriterli karar verme metotlarından biri olan AHP (Analytic Hierarchy Process) yöntemi kullanılmıştır. Önerilen uygulamada kriterlerin birbirleri arasındaki ilişkili ağırlıkları AHP yöntemi ile belirlenmiş ve personel seçimi problemi için geliştirilen sayısal çözüm AHP yöntemi kullanılarak yapılmıştır.