İş stresi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Otomotiv İşletmesinde Bir Araştırma


Creative Commons License

Yenihan B., Öner M., Kemal Ç.

Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.5, no.1, pp.38-49, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Çalışma İlişkileri Dergisi
  • Page Numbers: pp.38-49
  • Kocaeli University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada Sakarya ilinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede çalışanların iş stresi ve işten ayrılma niyeti ilişkisi incelenmiştir. İş kaynaklı gerilim sonucu oluşan iş stresi çalışanın iyilik halini olumsuz etkilemekte, aynı zamanda çalışanın işletme hakkında olumsuz tutum sergilemesine ve işten ayrılma niyetine sahip olmasına neden olmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, Sakarya ilinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir otomotiv işletmesinde çalışan 329 kişiye anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre mavi yakalı çalışanların beyaz yakalı çalışanlardan, 1.001 – 3.000 TL arası gelire sahip olan çalışanların diğer gelir gruplarına sahip çalışanlardan daha yüksek iş stresi ve işten ayrılma niyeti tutumlarına sahip olduğu bulunmuştur. Yapılan korelasyon ve regresyon analizi sonucunda, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.