Examination of Reliability of Linear Dynamic Analysis on Structures of Different Heights


Creative Commons License

Okay F., Beyen K., Engin S.

International Earthuake Symposium - Kocaeli 2009, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 August 2009, vol.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Our country is under the risk of earthquake due to its location on earth. Because of this fact, performance of the structures against earthquake is important from economic view of the country as well. There are two methods in seismic analysis of structures: exact and approximate. “Time history analysis” is usually accepted as the exact method. From various approximate methods, “equivalent static earthquake load” and “mode superposition method” are most frequently used methods. Mode superposition and time history analysis methods are dynamic based methods and both can be applied in either linear or nonlinear forms. In this study, mode superposition method and time history methods are used in order to examine the performance of high rise reinforced concrete structures. Within the scope of the study, the behaviour of 5, 10 and 20 storey reinforced concrete framed buildings are analyzed by using finite element programs in both methods. Five different earthquake records are used in the analysis of time history method. Analysis results are used to investigate the variation of the reliability of approximate method in predicting the structural behaviour with the increase of the number of storeys are investigated.

Ülkemiz dünya üzerinde bulunduğu konum dolayısıyla, her an deprem riski altındadır. Bu sebeple yapılacak yapıların depreme karşı performansı ülke ekonomisi açısından da önemlidir. Yapıların deprem hesabında kesin ve yaklaşık olmak üzere iki tür hesap yöntemi seçilebilmektedir. Kesin hesap metodu Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemidir. Yaklaşık hesap metotları ise Eşdeğer Statik Deprem Yükü ve Mod Birleştirme Yöntemi’dir. Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi dinamik analiz yöntemleridir. Bu yöntemler doğrusal ya da doğrusal olmayan şekilde uygulanabilmektedir. Bu çalışmada çok katlı betonarme yapıların deprem performanslarını irdelemek için doğrusal dinamik analiz yöntemleri olan Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 5, 10 ve 20 katlı betonarme çerçeveli yapılar her iki yöntem kullanılarak sonlu elemanlar programıyla analiz edilmiştir. Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi’nde 5 farklı deprem kaydı kullanılmıştır. Tüm bu analizler sonucunda her iki yöntemden elde edilen verilere göre, kat sayısının artışı ile yaklaşık yöntemin güvenilirliğinin değişimi irdelenmiştir.