Serebral Palsili Çocuklara Yaptirilan Su İçi Egzersizlerinin İnce ve Kaba Motor İle Yaşam Kalitelerine Etkisinin İncelenmesi


UZUNER M. E. , AYDIN M., ÇEKMECE Ç. , ODABAŞ ÖZGÜR B.

ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 1 - 05 Ocak 2016