ANALYSIS OF PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION DATA IN A PRIVATE HOSPITAL


Creative Commons License

Mutlu Ü., Mutlu İ., Macit A.

Journal of Healthcare Management and Leadership, no.1, pp.48-58, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, perkütan koroner girişimleri detaylandırılarak yapılan hizmet sayıları ile bu işlemlerin maliyetlerine yönelik inceleme yapılmıştır. Kocaeli ilinde bir özel hastanede kardiyoloji bölümüne başvuran hastalara uygulanan 2018 yılı birinci ayından 2019 yılı üçüncü ayının sonuna kadar olan veriler değerlendirmeye alınmıştır. İncelememiz sonucunda erkek hastaların kadın hastalara oranla yaklaşık iki kat daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan işlem adet sayılarının özellikle yaz aylarında azaldığı ve kış aylarına doğru artış gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, kişilerin kalp sağlığı açısından kış aylarına dikkat etmeleri gerektiği ortaya konulmuştur. Ayrıca 61-75 yaş aralığının en fazla işlem yapılan yaş olduğu ortaya çıkmıştır. Maliyet açısından en fazla maliyetin ilaçlı stent olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, ortalama yaşlardaki hastalar için yapılan işlemlerin kurumlara fazla yük getirdiği anlaşılmaktadır. Toplum kalp sağlığı açısından kurumlara yansıyan maliyetler de düşünülerek çıkarımlar yapılırsa, sağlık harcamalarının düşürülmesi adına ülkemizde bireylerde sağlığı koruma bilincinin artırılmasının hem birey hem de devlet adına yarar sağlayacağı öngörülmüştür.