Metilentetrahidrofolat redüktaz MTHFR geni C677T ve A1298C polimorfizmlerinin kolorektal kanser ile ilişkisi


Ovalı İ., Yirbişoğlu a. o. , ÜREN N. , Tuğcan K., ERGÜL E. , Tiryaki Ç.

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016, Turkey, 13 - 17 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey