Avrupa Birliği ekonomik entegrasyon sürecinde ortaya çıkan problemlerin Yunanistan örneği bağlamında değerlendirilmesi


Creative Commons License

Karacan R., Uğurkan E.

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, no.1, pp.231-239, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ekonomik ve siyasal oluşumların ortak karakteristik yapısında, coğrafi yakınlık, ortak tarih, ortak kültür din ve dil unsurlarını bir arada görmek mümkündür. Bu şekilde birden fazla ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan topluluklar kendilerinden olmayan diğer dünya devletlerine veya tek başına mücadele edemedikleri büyük ülkelere karşı ekonomik, siyasi, askeri alanda bir üstünlük sağlamayı amaçlamaktadır. 1951 Yılında Kömür Çelik Topluluğu şeklinde ortaya çıkan, önce ekonomik sonra siyasal birliktelik amaçlanan Avrupa Birliği Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz sonrası ilk kez ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Kurulduğundan bu yana hem ekonomik hem de siyasal anlamda her şeyin adeta güllük gülistanlık olduğu Avrupa Birliği karşısına çıkan ilk krizde çözüm üretmekte yetersiz kalmıştır. Bu durum ekonomik bütünleşmenin yalnızca para politikasıyla sınırlı kaldığı, gerek maliye politikalarında gerekse siyasi bütünleşme yolunda aynı uyumun sağlanamadığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda çalışmada Yunanistan örneğinden yola çıkılarak bu gerçek vurgulanmak istenmiştir. Anahtar sözcükler: Avrupa Birliği, Yunanistan, ekonomik birlik, siyasal birlik