Psychiatric Comorbidity, Length of Hospital Stays and Readmission Rates in Opiate Addicts Treated in Inpatient Service


Creative Commons License

Geniş B. , Coşar B., Arıkan Z.

Journal of Academic Research in Medicine, vol.11, no.1, pp.24-31, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.4274/jarem.galenos.2021.3794
  • Title of Journal : Journal of Academic Research in Medicine
  • Page Numbers: pp.24-31

Abstract

ABSTRACT__Objective: In this study, it was aimed to investigate psychiatric comorbidity, long hospitalization reasons and readmission reasons of opiate addicts treated in inpatient service.__Methods: The study data consisted of patient records treated at Gazi University Hospital Alcohol and Drug Addiction Clinic between 1 January 2005 and 31 December 2017. Four hundred eighty four people with primary diagnosis of opiate addiction were included in the analysis. One hundred of these patients had recurrent hospitalizations.__Results: While the average age of the sample was 29.74±7.05, 89.9% (n=435) were male. The presence of depression as a comorbidity in opiate addiction increased the length of hospitalization 3.3 times [odds ratio (OR): 3.362] and the psychotic symptom 5.4 times (OR: 5.417). In addition to opiate addiction, the diagnosis of anxiety disorder increased the risk of readmission 3.3 times (OR: 3.321), while the diagnosis of personality disorder reduced the risk of readmission 4.58 times (OR: 0.218). It was observed that 5% (n=5) of the patients were re-admitted within the first month and 29% (n=29) within the first three months.__Conclusion: One of every three opiate addicts is admitted in the first three months after discharge. Having anxiety disorder increases recurrent hospitalization 3.3 times, while having personality disorder decreases 4.5 times. Further studies should be conducted on whether short hospitalization periods increase readmission rates._____ÖZET__Amaç: Bu çalışmada yatan hasta servisinde tedavi edilen opiyat bağımlılarının psikiyatrik eştanısı, hastanede uzun yatış nedenleri ve geri kabul nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır.__Yöntemler: Çalışma verileri 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı Kliniği’nde tedavi edilen hasta kayıtlarından oluşmaktadır. Analize, opiyat bağımlılığı tanısı konan 484 kişi dahil edildi. Bu hastaların 100’ünde tekrarlayan hastaneye yatış vardı.__Bulgular: Örneklemin ortalama yaşı 29,74±7,05 iken, %89,9’u (n=435) erkektir. Opiyat bağımlılığında depresyon eştanısı varlığı hastaneye yatış süresini 3,3 kat [olasılık oranı (OR): 3,362] artırdı ve psikotik belirti 5,4 kat (OR: 5,417) arttı. Opiyat bağımlılığına ek olarak, anksiyete bozukluğu tanısı, geri kabul riskini 3,3 kat (OR: 3,321) artırırken; kişilik bozukluğu tanısı, geri kabul riskini 4,58 kat (OR: 0,218) azaltmıştır. Hastaların %5’inin (n=5) ilk ay içinde ve %29’unun (n=29) ilk üç ay içinde tekrar kabul edildiği görüldü.__Sonuç: Her üç opiyat bağımlısından biri taburcu olduktan sonraki ilk üç ayda tekrar kabul edilir. Anksiyete bozukluğu olması tekrarlayan hastaneye yatışını 3,3 kat artırırken, kişilik bozukluğunu 4,5 kat azaltır. Kısa kalış sürelerinin geri kabul oranlarını artırıp artırmadığı konusunda ilave çalışmalar yapılmalıdır.