Sosyal Medyanın Ekonomisi Youtube Facebook Twitter ve Google ın İncelenmesi


Creative Commons License

Koçer S., Çetinkaya A.

1. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 15 May 2014, vol.2, pp.694-724

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.694-724
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde, büyük kitlelerin iletişimine ve etkileşimine olanak tanıyan sosyal medya ağlan, giderek bir ekonomiye dönüşmekte ve geleneksel sanayi

ekonomisinden büyük oranda farklılaşmaktadır. Sosyal medya ekonomisinde işletmeler, daha küçük ölçekli ve esnek bir işletme yapısıyla işlev görmektedir. Sosyal medya ekonomisinde tüketici ön plana çıkmakta, tüketici ile etkileşimli üretim yapan yapılar önem kazanmaktadır. Sosyal medya ekonomisinde ürün, fiyat, arz-talep ve maliyet yapıları geleneksel ekonomiden farklı bir şekilde oluşmaktadır. Yeni ekonomi içinde yer alan sosyal medya ekonomisinde en önemli üretim faktörü bilgi ve entelektüel sermayedir.

Araştırmada, sosyal medya ağların gelişimi İncelenmekte, sosyal medyada ürünün özellikleri, üretim faktörleri, üretim süreçleri, piyasa yapısı, talep ve arzın yapısı, fiyat oluşumu, gelir ve maliyet kalemleri ele alınmaktadır. Araştırmanın örneklemi olarak en büyük üye ve piyasa payına sahip sosyal ağlar olan Youtube, Facebook, Twitter ve Google + ekonomik boyutlarıyla İncelenmektedir.