The Feeling Of Hopelessness In Physical Education And Sports Teachers The Case Of Izmit


Creative Commons License

Karagün E.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.1, ss.878-883, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY
  • Sayfa Sayıları: ss.878-883

Özet

Bu çalışmanın amacı, dans sporcularının tercih ettikleri ve algıladıkları liderlik davranışlarının; cinsiyet, yaş, dans yaşı, eğitim durumu değişkenlerine göre bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Araştırmaya gönüllü olarak 2015 yılında İstanbul’da düzenlenen Latin ve Standart Kulüplerarası Dans Ligi 1.Etap Yarışması ve Koç Dans Cup Open yarışmasına katılan 26 erkek, 23 kadın sporcu olmak üzere toplamda 49 sporcu katılmıştır. Araştırmada sporcuların tercih ettikleri ve algıladıkları liderlik davranışlarını ölçmek için Chelladurai ve Saleh’ nin (1980) geliştirdiği ve Türkiye için geçerlilik-güvenirliği yapılan Sporda Liderlik Ölçeği (Tiryaki, 2000; Toros ve Tiryaki, 2006) kullanılmıştır. Veriler normal dağılıma uymadığından analizlerde; ikili küme karşılaştırmaları için Man Whitney U Testi, ikiden fazla küme karşılaştırmaları için ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kadın ve erkek dansçıların algıladıkları ve tercih ettikleri liderlik davranışı arasında bir fark olmadığı,  yaş değişkeni açısından alt ölçeklerden algılanan toplam puan, demokratik davranış, pozitif geri bildirim açısından anlamlı fark görülürken,  otokratik davranış, sosyal destek ve eğitim öğretim açısından anlamlı fark görülmemiştir.  Dans yaşı değişkeni açısından algılanan toplam puan, sosyal destek ve pozitif geri bildirim anlamlı görülürken, eğitim öğretim, demokratik davranış, otokratik davranış anlamsız görülmüştür. Eğitim durumu açısından algılanan liderlik alt ölçeklerinden algılanan

Abstract The purpose of this study is to compare physical education teachers working in elementary schools and educators working in verbal, numeric, pre-school and classroom teaching branches in terms of the quality of life. For this purpose, the short version of The World Health Organization Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF) including 27-items was applied to randomly chosen teachers attending the June 2013 seminars and working in elementary schools in İzmit district of Kocaeli province on a voluntary basis. As a conclusion, significant differences were found compare branches. All teachers  quality of life significant results were found in the sub scales of mental quality of life in terms of gender, physical quality of life in terms of age, social, cultural and environmental quality of life in terms of economic situation and in total quality of life in terms of participation in an activity, while the quality of life scores did not differ significantly in terms of working year, number of children and marital status. Keywords: Physical Education Teacher, Quality Of Life, Branch Teacher, Primary Education, Classroom Teacher