Örgütsel İletişime İlişkin Bir Değerlendirme: Örgütler ve İnsanlar


HALİS M.

8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirileri, Turkey, 25 - 27 May 2000

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey