Bilinçaltı Reklam: Basılı ve Video Bilinçaltı Reklam Çözümlemeleri


Creative Commons License

Özsoy A., Koçer S.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.84-115, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bilinçaltı reklam kullanımı 1950'lere kadar uzanmaktadır. Bilinçaltı iletiler çeşitli

tekniklerle bir ses dosyasının içine başka bir sesin işitme eşiğinin altında yerleştirilmesi,

hareketli veya hareketsiz görüntünün içine başka bir görüntünün, işaretin

veya nesnenin gömülmesi, bilinçsizce fark edilerek bilinçaltına gönderilmesi işlemidir.

Bilinçaltı iletilerin kullanımı çoğunlukla müşteriyi satın almaya ikna edilmek

amacıyla kullanılmaktadır. Bilinçaltı iletiler, basılı, görsel veya işitsel reklam

mesajlarında genellikle cinsel unsurların öne çıkarılması veya rakiplerle ilgili (haksız

rekabete yol açacak şekilde) işaret, sembol veya çağrışım yaptıran nesnelerin

yerleştirilmesi şeklindedir. Bilinçaltı iletilerde yoğun olarak cinsellikle ilgili unsurların

kullanılması tepki çekmiş; çocukların gelişimine zararlı olduğu ve ahlaka aykırı

kabul edildiği için pek çok ülkede yasaklanmıştır.Araştırmada 5 adet basılı, 5

adet video bilinçaltı içeriğe sahip reklamlar göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir.

Araştırmanın sonucunda bilinçaltı iletilerin çoğunlukla cinsellikle ilgili

unsurları içerdiği ve yerli firmaların da bilinçaltı iletileri kullandığı tespit edilmiştir.