İlahiyat Fakültesi Hazırlık Programı Memnuniyet Ölçeği Geliştirme Çalışması


YAVUZ S.

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.552-566, 2020 (Peer-Reviewed Journal)