Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi - Özel Konular Vaskülitler Ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları


Creative Commons License

Omay O., Demirsoy U., Yıldırımçakar D., Çorapcıoğlu F. V.

in: , Hikmet AKGÜL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.86-95, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.86-95
  • Editors: Hikmet AKGÜL, Editor
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Vascular anomalies (vascular tumors and vascular malformations), when called an an-
gioma or hemangioma, represent a wide spectrum distribution from a simple birthmark seen in in-
fants to life-threatening lesions affecting mainly children and young adults. Infantile hemangiomas
(IH) are the most common benign soft tissue tumors of infancy. Although it is generally benign
and causes cosmetic deformity, it can cause many complications such as feeding and breathing dif-
ficulties, visual disturbances, heart failure, ulceration on the lesion and bleeding according to the
place and character of it.

Damar anomalileri (vasküler tümörler ve vasküler malformasyonlar), “anjiyom” veya he-
manjiyom, olarak adlandırılırken, bebeklerde görülen basit bir doğum lekesinden, esas olarak ço-
cukları ve genç yetişkinleri etkileyen yaşamı tehdit eden lezyonlara uzanan geniş bir spektrum
dağılımını temsil ederler. İnfantil hemanjiyomlar (İH) süt çocukluğu döneminin en sık karşılaşılan
iyi huylu yumuşak doku tümörleridir. Genelde selim karakterde olup kozmetik deformiteye neden
olsalar da bulunduğu yer ve karakterine göre beslenme ve solunum güçlüğü, görme bozuklukları,
kalp yetmezliği, lezyon üzerinde ülser ve kanama gibi birçok komplikasyona neden olabilir.