Perspectives on Fatherhood and Manhood in New Media: A Narration Analysis of Polish, Turkish and British ‘Daddy Blogs’


Creative Commons License

Sayımer İ. , Derman M. R.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, sa.31, ss.111-136, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.16878/gsuilet.552108
  • Dergi Adı: Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.111-136

Özet

Bloglar bilgi, kimlik, ilişki kurma ve sürdürme için bir araç olarak analiz edilebilir. Bu çalışma “babalık blogları” olgusunu incelemekte ve bu bloglarda erkeklik ve babalık yapısını tanımlamayı amaçlamaktadır. Makale, Polonya, İngiltere ve Türkiye’den (her ülkeden üç olmak üzere) erkekler tarafından yazılan en popüler ebeveyn blogları hakkındaki nitel araştırmaların sonuçlarını sunmaktadır. Çalışma örneği, MAXQDA Yazılımı kullanılarak niteliksel olarak analiz edilen 90 blog yazısı içermektedir. Çalışmanın sonucunda erkeklik ve babalığın inşasında ve bunu ifade etme biçiminde üç ortak model bulunmuştur. İlk olarak, erkeklik ve babalık oldukça geniş bir çerçevede ve sosyal bağlamda sunulmaktadır. Bloglarda, bir babanın toplumdaki rolü ve cinsiyet normları müzakere edilmektedir. İkincisi babalık inşası çocuklara yönelik görevleri yerine getirmek üzerine yapılmakta ve ayrıca baba-kız ile baba-oğul ilişkilerini betimlemede gözle görülür farklılıklar ile sunulmaktadır. Yazarlar genellikle sağlık, çocuk gelişimi, psikoloji, zorbalık ve siber zorbalık hakkında yazmaktadırlar. Bu durum kendini ifade etmekten ziyade bilgi paylaşma motivasyonu olarak ele alınabilir. Son olarak, erkeklik ve babalık kavramı, kendini geliştirme, mutluluk ve refah ile ilgili metinlerde bireysel perspektiften sunulmaktadır. Bu kategorilerdeki en yaygın motifler şunlardı: ailenin rolü ve hayattaki ilişkiler, yaşam-iş dengesi, zaman yönetimi ve aile ile kaliteli zaman geçirme. Bu üç perspektif geleneksel ve modern roller arasında denge kurarak birbirini tamamlamakta, erkekliğin ve babalığın karmaşık inşasını oluşturmaktadır.