The effect of continuous positive airway pressure on basal metabolism rate in patients with obesity hypoventilation syndrome


DOĞRU G., BOYACI H. , ARGUN BARIŞ S. , ÖNYILMAZ T., BAŞYİĞİT İ. , YILDIZ F. F.

ERS International Congress, 26 - 30 Eylül 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri