Membranoproliferatif glomerülonefrit ve hepatit B infeksiyonu ilişkisi Literatür taraması ile bağlantılı olarak olgu sunumu


AKHAN S. , KALENDER GÖNÜLLÜ B. , SAYAN M.

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,Antalya, 2013, Turkey, 13 - 17 March 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey