Kariyer Planlaması Sürecine Destek: ”meslegimiseciyorum.org” Web Portalına İlişkin Kullanıcı Görüşleri / Support for Career planning: User Opinions on ”meslegimiseciyorum.org” Web Site


Creative Commons License

ULUSOY Y., DAĞ F.

Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, vol.10, pp.529-562, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Meslek seçimi, seçeneklerin arttığı günümüz dünyasında günden güne zorlaşan bir süreçtir. Çeşitlenen meslek alanları, mesleklerin gerektirdiği nitelikler bireylerin uzun bir gözlem ve farkındalık dönemine ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, meslekleri tanımak ve çeşitlenen iş olanaklarına hâkim olabilmek için bireylerin bilgilenmeye ve yeterli meslekî olgunluk düzeyine ulaşmaları için de kendilerini tanımaya ihtiyaçları vardır. Bu araştırmada, lise öğrencilerinin kendilerini tanımaları ve meslekî olgunluk düzeylerini geliştirmeleri amacıyla yürütülen bir kariyer planlanma programının destek aracı olarak hazırlanan web sitesinin kariyer planlaması sürecinde kullanışlılığı incelenmiştir. Betimsel tarama modelindeki araştırmada rehber öğretmen ve lise öğrencilerinden oluşan toplam 32 kullanıcıdan toplanan nicel ve nitel verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; kullanıcıların “meslegimiseciyorum.org” web sitesine ilişkin değerlendirmelerinin olumlu 530 Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ÖZTAN-ULUSOY / Doç. Dr. Funda DAĞ olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların sitenin modüllerini içerik niteliği ve arayüz özellikleri açısından kullanışlı ve yeterli buldukları belirlenmiştir. Sitede, “Meslek Alanları” ve “Kendini Tanıma” modüllerinin kullanıcılar tarafından en beğenilen modüller olarak ifade edildiği tespit edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda teknoloji destekli ortamların kariyer planlamasındaki katkıları tartışılmıştır