İnsan mezenkimal kök hücrelerinde embriyonik transkripsiyon faktörlerin (Oct4, Rex1, Sox2, Nanog ve Foxd3) ekspresyon düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.


GACAR G. , GENÇ Z. S. , SAĞLAM Ö., EKER SARIBOYACI A., AKSOY A., KARAÖZ E.

35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye