Akciğer Plevrada Amiloid Birikim Paterni İle Klinik Bulgular Arasında İlişki Var mıdır


AKAR ÖZKAN E., VURAL Ç. , DEMİRHAN B.

20. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 29 September - 03 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey