Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluk Tanısı Almış Hastalarda Çalışma Yaşamının İncelenmesi: Bir Pilot Çalışma


Kaytaz B. N. , ABUT F. B. , YILDIZ M.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.13-17, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.13-17

Özet

Amaç: Bir grup şizofreni ve şizoaffektif bozukluk hastasında iş yaşamının derinlemesine incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Çalışma, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri servis ve polikliniğinde takip edilen 90 şizofreni, 10 şizoaffektif bozukluk tanılı hasta ile yürütüldü. Hastalarla gerçekleştirilen 20 dakikalık görüşmelerde araştırmacıların geliştirdiği iş yaşamı formu kullanıldı. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiklerle çözümlendi.

Bulgular: %78’i erkek, %18’i evli ve %86’sı ailesiyle yaşayan hastaların yaş ortalaması 40 ve eğitim düzeyi 9 yıl idi. Hastalığın başlangıç yaşı ortalama 23.5, toplam hastane yatış sayısı 3 ve yatış süresi ortalama 87 gün idi. Hastaların, hastalanmadan önce ve sonra ortalama bir iş deneyiminin olduğu, sadece %10’unun aktif olarak çalıştığı ve %14’ünün yaşam boyu hiç çalışmadığı saptandı. Hastalardan 18 yaşından sonra beklenen çalışma süresi 22 yıl iken, hastalık öncesi toplam çalışma süreleri 3.5 yıl ve hastalık sonrası toplam çalışma süreleri ortalama 2.4 yıl idi. Çalışan hastaların genellikle (%71) geçici işlerde çalıştığı ve iş yerinde sorunlar yaşadığı (%70) belirlendi.

Sonuç: Hastaların çoğunluğunun çalışmaması ve hastalık öncesinde beklenen 5 yıllık çalışma süresince 3.5 yıl çalıştıkları halde hastalık sonrasında 17 yıllık beklenen çalışma süresince yalnızca 2.4 yıl çalışmaları hastalığın yıkıcı etkisini ve işe yerleştirim ve mesleki iyileştirimin gerekliliğini göstermektedir. Çalışmanın daha büyük örneklemle çok merkezli yürütülmeye devam edilmesi planlanmaktadır.