DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI 4-6 YAŞ GRUBU KURAN KURSLARINDA DİN EĞİTİMİ Yazarlar MUHAMMET FATİH GENÇ


Genç M. F.

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.259-274, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.259-274

Özet

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açmış olduğu 4-6 yaş Kuran Kursları çocuklara din eğitimi verilmesini; çocukların dini, ahlaki gelişimlerini destekleyici ve Kur’an-ı Kerim öğrenimi ile çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Bu çalışma; okul öncesi din eğitimi veren bu kurslarda verilen eğitimin problemleri, müfredatın hedefleri sağlayıp sağlayamadığı, programlarında yer alan “Din Eğitimi Etkinliklerini Nasıl Kullandıklarını”, “Din Eğitimi Etkinliklerinden Nasıl Yararlandıklarını”, “Çocuklara Verilen Din Eğitiminin Dini Gelişimlerine Katkı Sağlayıp Sağlamadığını” ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayandırılmıştır ve bu çerçevede 20 tane 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğreticisiyle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler “betimsel analiz” tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Son olarak betimlenen verilerden elde edilen bulgular, ilgili literatürden yararlanılarak analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran Kursu, Din eğitimi etkinlikleri.

4 to 6 years of Quran Courses (Religious education for preschoolers) organized by the Presidency of Religious Affairs aims religious, moral and mental development and Qoran education. In this study, the problems of education in pre-school religious education are mentioned, whether the curriculum can achieve the goals, for exampale, How religious education activities are used?-Are religious eduction activities useful for kids?-Does religious education improve children’s religious development? Have been answered. This study was used qualitative research method. The study was based on voluntary participation. Twenty teachers were interviewed. Findings were interpreted with the help of the related literature. Keywords: Preschoolers Education, Religious Education, Presidency of Religious Affairs, Quran Courses, Religious Education Activities.