Meme Kanseri ve Tip 2 Diyabetli Meme Kanseri Hastalarında Serum Total Oksidan Total Antioksidan Düzeyleri ve Paraoksanaz Arilesteraz Enzim Aktiviteleri


ERALDEMİR F. C. , KUM T., ÜREN N. , ŞAHİN D. , Erbay B., MARAL KIR H.

Uluslararası Katılımlı XVI. Klinik Biyokimya Kongresi, 5 - 08 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text