KRİZ YÖNETİMİNDE LİDERLİK VE KARİZMATİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN KRİZ YÖNETİMİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Ceylan A. , Yöndem G. E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.79, pp.292-304, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 79
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.292-304

Abstract

Sınırların kalmadığı globalleşen günümüz dünyasında ülkeler çok daha fazla krizle karşı karşıya gelmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir olay sebebiyle, dünyanın bir başka yerindeki herhangi bir işletme finansal krizle karşı karşıya gelebilmektedir. Kriz döneminde işletme liderlerinin kriz yönetim becerisi, işletmenin yaşanan krizden başarıyla ya da hali hazırda varlığını koruyarak çıkmasında çok büyük önem taşır. İşletme liderleri, kesinlikle kriz yönetim yeteneğine sahip olmalıdırlar. Kriz durumu yönetim krizine dönüşmeden, lider krizi yönetmelidir. Şüphesiz ki yönetim becerisine en fazla krizlerle karşılaşıldığında ihtiyaç duyarız. Çünkü kriz acil bir durumun habercisidir. İşletmelerin, hedeflerini ve devamlılığını tehdit eden ve olumsuz algılanan krizler işletmelerin yaşamında bir sınavdır. Etkili bir liderlik, kriz zamanlarında krizden daha az zarar görecek biçimde çıkmayı sağlayabilir. Bu açıdan çalışmanın teorik kısmında; krizin tanımı yapılıp nedenleri açıklandıktan sonra, liderin kriz döneminde ve kriz yönetiminde başarılı olması için gereken koşullar, kriz döneminde liderlik davranışlarıyla personel davranışlarının işletme performansı üzerindeki etkisi, liderin taşıdığı nitelikler çerçevesinde açıklığa kavuşturulacaktır. Çalışmanın uygulama kısmında ise kriz yönetimi ve karizmatik liderlik üzerine anket çalışması yapılacaktır. Yapılan bu araştırmanın sonucunda da karizmatik liderlik özelliklerine sahip olan yöneticilerin kriz yönetiminde ne kadar önemli olduğu gözlemlenecektir. Anahtar Kelimeler: Kriz Dönemi, Kriz Yönetimi, Liderlik