Sahnede Ün Endüstride Ürün Ünlülerin Marka Yönetimi


Taşoğlu N. , Akbaş Ç. D.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Ünlü olmak ve ünlü kalmak, görünürlüğün ve imajın dengeli bir biçimde yürütülmesi, basınla ilişkilerde samimiyet ve gerçeklik arasındaki ince çizgide dengeyi kurabilmek şüphesiz ki halkla ilişkiler çalışmalarının odağında yer alan konular arasındadır. Yeni olan, halkla ilişkiler çalışmalarının artık ünlüler için de şirketler için olduğu kadar ciddiyetle ele alınmasıdır. Ancak, ün endüstrisinin kuralları şirketlerdekinden farklı olarak sadece halkla ilişkiler birimince ve ajanslarınca değil menajerden yapımcıya, mentorlardan gazetecilere değin bu sürece katkıda bulunan çok sayıda kişi  tarafından belirlenir.