Emülsifiye Edilmiş Yağın Polivinilflorür/PolivinilProlidin Membran İle Saflaştırılması


Creative Commons License

Yucak A. İ., Uğur Nigiz F.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.17, pp.769-775, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.769-775
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Bentonit kili içeren polivinilflorür (PVDF) ve polivinilprolidin (PVP) bazlı adsorban membran geliştirilerek yağlı atık sulardan yağların seçici olarak ayrılması için kullanılmıştır. Bu membran adsorban olarak kullanıldığında emülsifiye edilmiş yağları sudan seçiçi olarak ayırmaktadır. Membranın farklı yağ türlerine ve suya olan ilgisi, yağ ve su içindeki şişme testleriyle belirlenmiştir. Membran morfolojisi taramalı elektron testleri ile bağ yapısı Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi ile belirlenmiştir. Sonuç olarak membranların soya yağı, fındık yağı içine daldırıldığında %200 ‘den fazla, toluene daldırıldığında 50’den fazla yağ emilimi sağladığı görülmüştür. Aynı membranların filtrasyon testi sonucunda %65 ile %99 arasında yağ reddetme değerleri elde edilmiştir. Membrana eklenen Bentonitin akı değerini arttırdığı ancak soya ve fındık yağ reddini azalttığı görülmüştür. Toluen reddinin ise Bentonit katkısından çok fazla etkilenmediği görülmüştür.%15 Bentonit katkılı membranın toluen reddi değerleri %99.9 olarak elde edilmiştir.