Doğumsal metobolik hastalıklarda şüpheci yaklaşımın erken tanı ve prognozdaki önemi


Özdoğan T., ERGÜVEN M., Doğu A., Yıldız M., Denizmen Y., ESER ŞİMŞEK I. , ...More

13. Ulusal neonataloji kongresi ve yenidoğan hemşireliği kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey