Çok Kriterli Karar Verme Analizi ile CBS Ortamında En Uygun Spor Bahis Bayi Yer Seçimi: İzmit Merkez Örneği


Creative Commons License

Şentürk E., Livaoğlu H., Yavuz E.

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.17-26, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, suitable site selection for betting shop that planned to found was utilized with multi criteria decision analysis on GIS in 57 districts of İzmit towncenter. Six criteria were considered during the decision making process: high population, proximity to the main arteries, distance to available betting shops, distance to primary and secondary schools, distance to prayer locations and proximity to central areas. The vector and raster maps obtained from various resources, were transferred to the GIS. Criterion maps reclassified in ArcGIS / ArcMap 9.3 were overlaid using weighted overlay tool and the eligible map showing the most suitable areas was obtained. As a result, four different areas according to the eligible map were identified as the suitable areas for betting shops in the districts of İzmit towncenter and the advantages and disadvantages were investigated with each other.

Bir bölgede yeni bir spor bahis bayi açılması düşünüldüğünde öncelikle o bölgedeki spor bahis oynanma potansiyelinin mekansal veriyle birlikte araştırılması faydalı bir çalışma olacaktır. Müşteri potansiyelinin yüksek olduğu bölge veya bölgelerin belirlenmesinde tek kriter yerine birçok kriterin aynı anda incelenmesi elde edilecek sonucun doğruluğunu artırır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nde birden fazla kriterin göz önüne alındığı mekansal analizler çok kriterli karar analizi olarak adlandırılmaktadır. Çok kriterli karar analizinde, anket ya da uzman görüşünden elde edilen sayısal ve mekansal verilerin varlığı kritik önem taşır. Bu çalışmada İzmit ilçe merkezi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Seçilen altı ölçüte göre yeni açılacak bir spor bahis bayi için en uygun yer seçim analizi yapılmıştır.