BULANIK TABANLI ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEMİRÇELİKENDÜSTRİSİNDE EN UYGUN YATIRIM SEÇENEĞİNİN BELİRLENMESİ


Creative Commons License

Kasap S. S., ŞAHİN Y., Çınar T.

Endüstri Mühendisliği, vol.31, no.0, pp.59-71, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 0
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Endüstri Mühendisliği
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.59-71
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

İşletmeler açısından en uygun yatırım seçeneğinin belirlenmesi bir karar problemi olarak büyük önem taşımaktadır. Yatırım seçeneğinin belirlenmesi problemi çok sayıda değişken tarafından etkilendiği ve değerlendirmeye alınan kriterlerin hepsinin kendine özgü avantajlarının olduğu süreçte doğru kararlar vermek oldukça zor bir hal almaktadır. Özellikle en uygun yatırım seçeneğinin belirlenmesi gibi satın alma kararı gerektiren durumlar, işletmeler açısından oldukça önemli ve kritik kararlardır. Bu çalışmanın amacı, Demir Çelik Endüstrisinde faaliyet gösteren bir işletmede en uygun yatırım alternatifinin ortaya konmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda problem çözümü için; değerlendirme kriterlerinin ağırlıklandırılmasında Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) ve elde edilen ağırlıkların kullanılması ile en uygun yatırım alternatifinin belirlenmesinde VİKOR yöntemi kullanılmıştır. VİKOR yönteminin tercih edilme nedeni belirlenen ağırlıklar yardımıyla sıralama yapılarak uzlaşık çözüme ulaşmayı kolaylaştıran bir yöntem olmasıdır. Yöntem, birbirinden farklı kriterler ve alt kriterler altında alternatifleri sıralayarak en doğru alternatifin belirlenmesini sağlar. Çalışmanın son aşamasında ise BAHS destekli VİKOR çözümü ve duyarlılık analizi ile sonuçlardaki değişim yorumlanmıştır. Karar probleminin önerilen yöntemler ile çözümü sonrasında en uygun yatırım alternatifi tespit edilerek karar verici gruplara sunulmuştur. Mevcut çalışmaya paralel olarak gerçekleştirilen metot ve zaman etüdü BAHS destekli VİKOR çözümü ile elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. Çalışma sonucu elde edilen çözüm karar vericiler tarafından uygun bulunarak projelendirme süreci başlatılmıştır.