Sıçanlarda kronik öngörülemeyen hafif stresin yol açtığı depresyon modelinde etanersept ile tedavinin penil eNOS ekspresyonu üzerine etkilerinin incelenmesi:İmmünohistokimyasal bir çalışma


YAZIR Y. , BAYRAMGÜRLER D. , DALCIK H., KURNAZ ÖZBEK S. , KARSON A. , UTKAN T.

11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 16 May 2012, pp.135

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.135