Medeni Hukukun Bazı Temel Kavramları ve Borçlar Kanununun Düzenleme İlkeleri Işığında Sözleşmenin Kurulması


BELEN H.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Sempozyumu (Muğla Barosunca Düzenlenmiştir), Turkey, 16 June 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey