Increasing voluntary carbon credits potential via renewable energyprojects in Turkey


Özcan M.

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.28, no.5, pp.710-719, 2022 (ESCI) identifier identifier

Abstract

Turkey's renewable energy sources (RES) can be utilized to increase the
amount of electricity generation and significantly reduce emissions
from the energy sector. Voluntary carbon markets encourage electricity
generation using RES and make greater use of these sources. In this
study, the amount of emission reduction and carbon credits to be
obtained from the renewable power plants to be connected to the
Turkish electricity grid and the revenue to be obtained from carbon
credit trading have been calculated. Emission reduction amount has
been calculated by using combined margin CO
2 emission factors. The
amount of CO
2 emission reduction that can be achieved through the
renewable electricity generation between 2021-2024 is estimated as
454.94 MtCO
2. Voluntary carbon credit revenue that can be obtained for
the period between 2016 and 2024 is $1.116 billion. A very small part of
the carbon reduction potential generated by renewable projects has
been the subject of trade through voluntary carbon certificate issuing
organizations. Turkey's rich RES potential has not been adequately
utilized. The volume of carbon offsets that Turkey can generate by
renewable projects is considerably high.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) ile elektrik üretim
miktarı artırılarak, enerji sektörü kaynaklı emisyonları önemli
miktarda azaltılabilir. Gönüllü karbon piyasaları, YEK kullanılarak
elektrik üretiminin özendirilmesi ve bu kaynaklardan daha fazla
yararlanılmasını sağlarlar. Bu çalışmada; Türkiye elektrik şebekesine
bağlanacak YEK ile elektrik üretimi yapan tesislerden sağlanacak
emisyon azaltım ve karbon kredisi miktarları ile karbon kredi ticareti
ile elde edilecek olan gelir hesaplanmıştır. Emisyon azaltım miktarı
hesaplaması; birleşik marj CO
2 emisyon faktörleri kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. 2021-2024 yılları arasında YEK kullanılarak
gerçekleştirilecek elektrik enerji üretimi ile sağlanabilecek CO
2 emisyon
azaltım miktarı 454,94 MtCO
2’dir. 2016-2024 yılları arasında elde
edilebilecek gönüllü karbon kredisi geliri 1.116 milyar dolar’dır.
Türkiye’nin YEK ile elektrik üretimi yapan tesisleri ile sağlanan karbon
azaltımın çok düşük bir bölümü gönüllü karbon sertifikası ihraç eden
kuruluşlar aracılığıyla ticarete konu olmuştur. Türkiye’nin zengin YEK
potansiyeli yeterince değerlendirilmemiştir. Türkiye’nin yenilenebilir
enerji projeleri ile geliştirilebileceği karbon kredisi hacmi yüksektir.