GLİSEROLDEN TİO2 DESTEKLİ AL2O3 KATALİZÖRÜ İLE LAKTİK ASİT ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ


Artut S., KİBAR M. E. , YILDIZ M.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), 26 - 28 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text