Yatırımcı İlişkileri Penceresinden Finansal Halkla İlişkiler Uygulamaları: Kocaeli'de Faaliyet Gösteren Halka Açık Şirketlerde Yatırımcı İlişkileri


Creative Commons License

Taşoğlu N.

1. International Communication Science & Media Studies Congress, Kocaeli, Turkey, 12 - 15 May 2014, vol.2, pp.754-771

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.754-771

Abstract

Bu çalışma Kocaeli’de faaliyet gösteren şirketlerin yatırımcı ilişkileri çalışanlarının halkla ilişkilere bakış açısını ortaya koymada bir ilk adım niteliği taşımaktadır. Türkiye’de yatırımcı ilişkileri departmanları halkla ilişkiler departmanlarının olmaması nedeniyle çoğunlukla finansal iletişimin tüm fonksiyonlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Kocaeli’de çok sayıda büyük şirket olmasına rağmen bunlardan çok azı borsaya kote olmuş şirketlerdir. Bu çalışmada Kocaeli’de bulunan ve halka arzı olan 16 şirketteki yatırımcı ilişkileri finansal halkla ilişkiler uygulamaları açısından incelenmiştir. Çalışmada öncelikle 16 şirketin web sitesi özellikle hissedarlara bilgi verme fonksiyonu açısından ele alınmış, sonrasında da görüşülen 7 şirketin yatırımcı ilişkileri direktörüne finansal halkla ilişkiler adına üstlendikleri sorumluluklar hakkında sorular sorulmuştur.