Kocaeli Mahalleleri Donatı Yeterliliğinin Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Mert Z. G. , Yılmaz S.

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS'2008, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 October 2008, vol.1, pp.311-321

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.311-321

Abstract

EVALUATION OF SOCIAL INFRASTRUCTURE WITH FUZZY LOGIC APPROACH IN KOCAELİ NEIGHBORHOOD

ABSTRACT- Integrated continuous relationships are observed in urban areas at any moment a day. Those are economic, cultural, social, and administrative and service relationships conducted in social infrastructure areas. Zoning regulation 3194 regulates the social equipment areas considering requirement of urban population by means of standards. But they result in urban patterns that are incommensurate in establishing of social infrastructure areas. This study aims to determine general social infrastructure areas rationally using terms that have no sharp borders. So each urban pattern sufficiency per person and consequently general urban pattern is evaluated by means of a fuzzy logic rule based approach. It is observed lower regarding the other relationships. The situation is rationalized using the rules for real data and their labels to obtain more realistic results. The devised system in this study is called as “Fuzzy Social Infrastructure Sufficiency Model”. Sufficiency results of the system obtained from data gathered from the 9 neighborhood cases in Kocaeli is compared with that of the classical Social Infrastructure Sufficiency results, and the performance of the proposed method is tested in this way. The proposed fuzzy logic based technique is capable to evaluate the various infrastructure area per capita as a whole so the probable fault due to the partial evalutions is avoided.

Key words: Kocaeli settlement areas, social infrastructure area, fuzzy logic approach.

Kentte 24 saat içinde birbiriyle kesintisiz ilişkiler yaşanmaktadır. Bu ilişkiler, ekonomik, kültürel, sosyal, idari, hizmet ilişkileri şeklindedir ve donatı alanları ile sağlanmaktadır. Ülkemizde 3194 sayılı imar mevzuatında, yerleşim birimlerinde yaşayan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları için belli standartlar getirilmiştir. Ancak yerleşim alanlarında donatı alanlarının düzenlenmesinde yaşanan sorunlar sağlıksız kent dokusunun oluşmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kocaeli İli kent merkezinde yer alan yerleşim birimlerinin kişi başına düşen donatı alanları standartlarına göre genel donatı yeterliliklerini daha rasyonel değerlendirmek üzere yeni hesaplama teknikleri önermektir. Çalışmada bu yeni tekniklerden biri olan bulanık mantık kullanılmıştır. Bulanık karar verme sistemleri keskin sınırlı ifadeler yerine birbirinin içine geçişmiş birden çok değere sahip (ambiguous) ifadeler içerdiğinden ifadeleri daha gerçekçi olarak modellemektedir. Bulanık mantık yaklaşımı ile her bir yerleşim biriminin kişi başına düşen donatıları bir bütün olarak değerlendirilmekte ve genel donatı yeterliliği sorgulanmaktadır. Böylece gerçek veriler ve bu verilerin etiketleri ile yazılan kurallar yardımıyla daha anlamlı ve gerçekçi sonuçlar elde edilmektedir. Geliştirdiğimiz bu sisteme Bulanık Donatı Yeterliliği Karar Verme Modeli ismi verilmiştir. Bu sistemin Kocaeli’ndeki 9 mahalle örneği üzerinde uygulanmasıyla elde edilen yeterlilik sonuçları klasik donatı yeterliliği hesaplama yöntemiyle karşılaştırarak başarımı sınanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kocaeli yerleşim birimleri, sosyal donatı alanları, bulanık mantık yaklaşımı.