COVID-19 Pandemisinin Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırmalarına Etkisi


Komsuoğlu Çelikyurt F. İ. , Erden B. F.

COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim süreçlerine Bakış Kongresi, İzmir, Turkey, 15 January 2021 - 16 January 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2

Abstract

COVID-19 pandemisi, binlerce öğrencinin akademisyenin ve araştırmacının, eğitim, öğretimde sınavlarda ve araştırmada alışkın olmadığı yeni yöntemlerle karşılaşmasına neden oldu. Pandemi her nekadar eğitimde kesintilere ve duraklamalara neden olduysa da çevirim içi ve uzaktan eğitim yöntemlerinin hızla gündeme gelmesine ve geleceğin tıp ve sağlık eğitiminde yeni yöntemlerin devreye girmesini sağladı.

Yayınlanmış birçok çalışma, araştırmada özellikle genç nesillerin araştırmalarını ve hatta onların geleceği ile ilgili beklentilerini etkilediğini rapor etmektedir.

Pandeminin yüksek öğretime olan etkisi, hemen başlangıcından itibaren hızla ortaya çıktı. Özellikle tıp ve sağlık eğitimleri açısından bakıldığında, 1910’larda yayınlanan Flexner Raporu’ndan bu yana, ilk sınıflarda temel bilimler ve daha sonraki yıllarda hasta başı ile devam eden eğitimler bugünlerde edilinilen tüm alışkanlıkların dışında yeni yöntemlere evrilmiştir ve bu bilimdallarında ki akademik kadrolar bu yeni yöntemleri (Tele medicine modülleri, 3D imajlı kadavralar, senaryo temelli uzaktan eğitimler) uygulamaya koymaktadırlar…

Bu çalışmanın amacı, yüksek öğretimde tıp ve sağlık bilimlerinde eğitim ve araştırmaların yürütülmesinde, pandeminin yarattığı etkileri, akademik programların aksamadan devam etmesi noktasında ortaya çıkan problemleri değerlendirmek, yeni ve güvenilir profosyonel aktiviteler ve yöntemler ile ülkemizdeki ve üniversiteler genelindeki odak çalışmaları değerlendirmektir.